0492 36 46 55

09
apr
Gemert gezien: Topondernemers Robert en Jochem Hendriks

UIT GEMERT-GEZIEN D.D. 9 APRIL 2015, 11:50 DOOR MARCEL BOSMANS

*Primeur: tijdens een dubbelinterview in onze serie Topondernemers maken vader Robert en zoon Jochem Hendriks aan journalist Aart van der Haagen bekend dat laatstgenoemde de zaak dit jaar officieel overneemt. Dit terwijl hij oorspronkelijk niets in de richting van de bouw wilde doen.

Het intreden van de vierde generatie vormt een mooi toekomstperspectief voor Bouwbedrijf Hendriks Gemert, dat 117 jaar bestaat.

Bouwbedrijven met een dergelijke lange historie, die in dit geval teruggaat tot 1898, zijn dungezaaid. “Grardje Hendriks, mijn opa, richtte de zaak op. Langzaam groeide deze uit naar een volwaardig bouwbedrijf,” vertelt Robert Hendriks. Voor hemzelf gold het niet als vanzelfsprekend dat hij in navolging van zijn vader in de zaak zou gaan. “Na het afronden van de HTS bouwkunde en HTS economische bedrijfstechnieken wilde ik graag de branche in, maar mijn broer runde het bedrijf ondertussen en mijn vader zag twee kapiteins op één schip niet zitten.”

Ontslagbrieven

Robert Hendriks trad in dienst bij een grote bouwonderneming in Eindhoven, waar hij na verloop van tijd een leidinggevende functie kreeg. “Een prachtig bedrijf, maar ook erg groot en daardoor wat onpersoonlijk. Ik moest op een gegeven moment een stapel ontslagbrieven tekenen en wist niet over welke mensen het ging. In mijn onderbewustzijn nam ik beslissingen die me niet pasten. Mijn vrouw merkte dat aan mij. Ondertussen had mijn broer me al verschillende keren gevraagd thuis in de zaak te komen. In 1990 ging ik op zijn voorstel in, zodat hij zich meer op de vastgoedtak kon concentreren.”

Gelijk

“Heerlijk, al die directe contacten met iedereen hier,” beschrijft Robert Hendriks zijn ervaringen na die stap. “Niemand ziet je als directeur; we voelen ons allemaal gelijk aan elkaar. Ik weet dat ik alleen niks kan. Allemaal hebben we elkaar nodig.”

Zendmasten

Vanuit zijn vorige werkgever bracht Robert Hendriks een strakke planning en kennis van grotere projecten mee. “Een aangepaste manier van organiseren stelde ons in staat omvangrijker opdrachten binnen te halen, bijvoorbeeld de vitalisering van postkantoren en de bouw van diverse scholen en politiebureaus. Door secuur te werken en ons als een betrouwbare partner op te stellen, bouwden we een goede relatie op en die kwam later weer van pas, toen de verantwoordelijke manager van een eerder project in dienst kwam bij Vodafone. Ineens zaten we in de zendmasten! Eerst alleen de bouw ervan, maar later ook antennes op daken zetten, uitrichten, applicaties plaatsen en veiligheidsinspecties uitvoeren; dit overigens in samenwerking met Hendriks Installatiebedrijf, eigendom van mijn neef. Het leek me de investering waard om mijn medewerkers in die richting op te leiden.”

Crisis

Bijna vanzelfsprekend valt dat ene woord. “Crisis? Ja, die was er, maar daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. Naar het raam staren en klagen ligt niet in mijn aard. Lokaal bleek de markt te gering, dus besloot ik - in goed overleg met onze medewerkers - ons marktgebied uit te breiden. We namen een project aan waarbij we overal in den lande geldautomaten moesten verplaatsen. Steeds korte klusjes, maar wel veel in aantal. Verder wisten we een voet tussen de deur te krijgen bij energiemaatschappij Alleander en een grote beheerder van zendmasten, de firma Novec.”

Gezond

Met een vast team van 22 medewerkers en een jaaromzet van acht miljoen euro draait Bouwbedrijf Hendriks gezond en heeft daarnaast oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, hetgeen bijvoorbeeld tot uiting komt in sponsoring, het accommoderen van werknemers uit de social return en het volledig opwekken van eigen stroom (deels ook voor warmte) via zonnepanelen.

Anders

Een aantrekkelijk klimaat voor Jochem Hendriks om bij zijn vader in de zaak te gaan, zou je zeggen. Toch liep het aanvankelijk anders. “Ik studeerde HBO marketingmanagement en had nul affiniteit met de bouw. Na stages bij Unidek en Protekta kwam ik bij dit laatste bedrijf in dienst, met de taak een nieuw product op de markt te brengen. Toen dat gelanceerd was, kon ik daar voor drie dagen in de week blijven. Ondertussen zocht mijn vader iemand ter ondersteuning op kantoor. De branche zei me nog steeds niet zo veel, maar het leek me best leuk om het te proberen. Toewijding aan twee bedrijven bieden viel niet mee, dus na een halfjaar besloot ik over te stappen en ging ik hier als projectleider aan de slag. Vanwege een beperkte kennis vond ik dat best lastig, maar mijn taken lagen vooral op het organisatorische vlak en dat staat er grotendeels los van. Inmiddels beheer ik zelfstandig de portefeuilles van een aantal grote klanten.”

Mensen en cijfers

De samenwerking tussen vader en zoon - die in de loop van het jaar de zaak overneemt, waarna senior nog wel een poos aanblijft - verloopt vlekkeloos. Jochem Hendriks: “We kunnen allebei goed met mensen opschieten en focussen ons sterk op cijfers. Elke week weten we precies wat er gebeurt; het vormt bijna een hobby. Zelf moet ik erop letten dat ik soms wat minder overhaast werk, minder snel ‘ja’ zeg.”

Lef

Volgens Robert Hendriks heeft zijn zoon net wat meer lef dan hijzelf. “Hij pakt nieuwe dingen makkelijker op, gaat de uitdaging aan. Ik steek soms wat te bescheiden in elkaar en moet mezelf tot in de kleinste details voorbereiden om met zelfvertrouwen op zaken af te stappen. Dat Jochem dit familiebedrijf voortzet, dat vind ik echt fantastisch. Hij bezit er ook absoluut de kwaliteiten voor. Tegelijkertijd blijf ik benadrukken dat ons voltallige team van loyale, door en door betrouwbare mensen alle credits verdient voor het succes dat we boeken. Wij hoeven de crisis nergens de schuld van te geven.”